Kaarela

on kaupunginosa ja hallinnollinen peruspiiri luoteisessa Helsingissä. Kaarela rajautuu etelässä Kehä I:een, lännessä Konalan teollisuusalueeseen Vihdintien itäpuolella ja pohjoisessa Vantaan lounaiskärjen eteläreunaan.

Kaarela tilastoina

 

 

Kaarelan kaupunginosan asuinalueet kartalla

Lähde: Helsinki alueittain 2013

Kaarelan asuinalueet

 

 

 

Kaarelan alueen palvelupisteet 2013

 

 

 

 

Kaarelan alueiden maapinta-alat 1.1.2014; neliökilometriä ja prosenttisosuudet (%)

 

Kaarelan alue on kokonaisuudessaan 9,4 km2.

Lähde: Helsinki alueittain 2014 Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

 

Kaarelan asukkaat 1.1.2014; alue, asukasmäärä, prosenttiosuus (%)

 

                                                            Lähde: Helsinki alueittain 2014 Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

Kaarelan alueen väestökehitys alueittain 1.1.2013 - 1.1.2014

 

 

Kaarelassa oli 1.1.2014 yhteensä 26 919 asukasta, nousua +8 asukasta 1.1.2013 verrattuna. 

Lähde: Helsinki alueittain 2013-2014, taulukko KaarelaTV

 

 

 

 Kaarelan ikärakenne; lukumäärät ja %-osuudet väestöstä 1.1.2014

 

 

 

Lähde: Helsinki alueittain 2014 Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

 

Kaarelan alueen ikärakenteen kehitys 1.1.2013 - 1.1.2014

 

 

 Lähdeaineisto: Helsinki alueittain 2013-2014. Taulukko KaarelaTV.

 

 

 

Kaarelan alueen väestöennuste vuodelle 2023; väestömäärät ja %-osuudet väestöstä

 

Lähde: Helsinki alueittain 2013 Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

 

Kaarelan alueen asunnot yhtensä 14 033 kpl, jakauma% (31.12.2012)

 

 

Lähde: Helsinki alueittain 2013 Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

 

Kaarelan alueen asuntojen huonelukujakauma%

 

Lähde: Helsinki alueittain 2013 Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

Kaarelan alueen lasten päivähoito 2012

 

 

 

 

 

 

Kaarelan alueen koulut 2013

 

 

 

 

 

 

Kannelmäen seurakunnan jäsenmäärän kehitys

vuosien 1980-2014 aikana

 

Lähde: Helsingin seurakuntayhtymä Grafiikka: KaarelaTV

 

 

 

Vapaarahoitteisten (ei ARA) vuokra-asuntojen kuukausivuokrien kehitys Kaarelassa vuosien 2010–2013 aikana, keskivuokra:

 

Taulukko: Tilastossa ilmoitetut keskineliövuokrat (€/m2/kk) ovat painotettuja geometrisia (alue) keskiarvoja. Kaarela kuuluu Helsingin kalleusalueluokittelu (1-4) alueluokittelussa ryhmään 3.

Lisäinfo: Asuntojen keskivuokra koko Helsingin alueella loka–joulukuussa 2013 oli 14,59 €/m2/kk, kun se Kaarelassa oli 13,20 €/m2/kk.
Koko Helsingin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa keskivuokra oli 16,79 €/m2/kk ja ARA-vuokra-asunnoissa 11,65 €/m2/kk.

 

 

 


Muutamia tärkeitä tilastoja Helsingistä

Helsingissä asui vuodenvaihteessa 2013/2014 vakituisesti 612 664 asukasta.

Väkiluku kasvoi vuoden 2013 aikana ennätyksellisesti 8 696 hengellä (1,4 %). Alle kouluikäisiä oli 1 220 enemmän kuin edellisenä vuonna. Peruskouluiässä olevien määrä kasvoi vuoden 2013 aikana 565:llä. 65 vuotta täyttäneitä oli jopa 3 448 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvoi 826 ja yli 85-vuotiaiden 264 hengellä edellisvuodesta.

 

Helsingin väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuodenvaihteissa 2010/2011–2012/2013

Lähteet: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus

 

Helsinkiin valmistui 4 395 asuntoa vuonna 2016

 

 

                                          Lähde: Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreeseen tilastojulkaisuun 2017

 

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 3,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 3,2 prosenttia ja muualla Suomessa 3,0 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 4,0 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 0,5 prosenttia.

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys 2010=100

Lähde: Tilastokeskus

 

 

Vuonna 2016 13 prosenttia helsinkiläisistä kuului ruokakuntaan, jolle myönnettiin yleistä asumistukea

 

 

Helsinkiläisistä lähes puolella on korkea-asteen tutkinto

Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista 80 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2012 lopussa. Keskiasteen tutkinto, eli ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto, oli 33 prosentilla helsinkiläisistä. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 47 prosenttia.

Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista tutkinnon suorittaneista 24 prosentilla on tutkinto yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta. 21 prosentilla on tutkinto tekniikan ja liikenteen alalta. Matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalta tutkinnot ovat yleisimmin keskiasteen tasoisia tutkintoja. Ylemmän korkea-asteen tutkintojen osuus on korkein humanistisella ja kasvatusalalla sekä luonnontieteiden alalla.

 

Helsingin, Helsingin seudun ja koko maan 25-64-vuotias väestö koulutusasteen mukaan 31.12.2012

 

 

Helsingin 15-69-vuotiaan väestön koulutusrakenne 31.12.2012

 

 

 

25-64-vuotiaat helsinkiläiset miehet ja naiset koulutus asteen mukaan 2012

 

Lähde ja grafiikka: Väestön koulutusrakenne Helsingissä, Helsingin kaupungin tietokeskusMediatiedot

KaarelaTV

Rekisteröity toiminimi v. 2012

Vastaava tuottaja:

Harri Elonen

Copyright © 2014

KaarelaTV.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

 Lähetä uutisvinkki

Onko sinulla uutisnenää paikalllisiin asioihin? Mikä voisi kiinnostaa alueen asukkaita?

Klikkaa tästä ja lähetä vinkki!

 Osallistu sisällöntuottamiseen

Haluatko toimia aktiivisesti KaarelaTV.fi -sivuston kehittämisessä ja sisällön tuottamisessa? Haluatko olla edistämässä asuinalueesi yhteisöllisyyttä ja kehitystä?

Ota yhteyttä toimitukseen

Anna oman äänesi kuulua!

 Yhteystiedot

KaarelaTV

PL 7

00421 Helsinki