KaarelaTV

Kannelmäki-Maununneva-Malminkartano-Hakuninmaa-Kuninkaantammi-Honkasuo

Kaarelan aluekehitys

 

K a a r e l a n    a l u e e n    k e h i t y s

Tulemme tällä sivulla tiedottamaan lyhyesti alueen pienistä ja suurista kehityssuunnitelmista sekä seuraamme suunnitelmien toteutumista. On meidän kaikkien etu, että alueemme rakentuisi sellaiseksi jossa viihtyvät niin asukkaat, alueella työskentelevät, palveluiden tuottajat, yrittäjät kuin Kaarelassa vierailevatkin.

KaarelaTV on myös tiedotuskanava päättäjille, jonka kautta he voivat esitellä ja perustella suunnitelmiaan ja päätöksiään meille kaarelalaisille.

Esittelyjen loppuun kasaamme linkkejä joiden kautta löytyvät KaarelaTV:n ja eri virastojen tuottamia nettivideoita kyseisestä aiheesta.

Aluksi Kaarelan kehitys lyhyesti ja sen jälkeen aluekehityksen eri hankkeita ja suunnitelmia yksilöitynä.

 

Ilmakuvassa Kaarelan alue 1964 Kuva: HRI
 

Kaarela vaiheita tiivistettynä  

Kaarela oli vuoden 1946 alueliitokseen saakka pelkkää maaseutua. Muutos kaupunkimaiseksi alkoi 1950-luvun lopussa, kun Kannelmäen lähiön rakentaminen alkoi. 1970-luvun puolivälissä valmistui Martinlaakson rata ja Kannelmäen asuntokanta kaksinkertaistui muutamassa vuodessa. Aluetta on täydennetty edelleen 1990-luvullakin. Kaarelan kulttuurielämän keskus on Kanneltalo, alueen asukkaiden "olohuone".

Malminkartano oli yliopiston koetila ja sen pelloilla harjoitettiin maataloutta 1970-luvun loppuun asti. Tilan päärakennus jäi metsäsaarekkeeseen, kun peltoalueille kohosi 1980-luvulla uudentyyppinen asuntoalue. Monimuotoista, rikasta asuntorakennuskantaa ei ole erotettu työpaikoista tiiviin kaupunkimaisessa ympäristössä. Malminkartanon rakennuskanta täydentyy lähivuosina Luutnantinpolun ja Juustenintien varteen rakentuvilla uusilla kortteleilla, joihin tulee noin 750 uutta asukasta. Maununnevan ja Hakuninmaan Keskuspuistoon rajoittuvat pientaloalueet ovat rakennetut pääosin sodan jälkeen, osittain rintamamiestonteille. 1980-luvulla asuntoalueiden laitamille rakennettiin runsaasti uusia asuntoja ja Hakuninmaan asukasluku kolminkertaistui.

Kannelmäen Prisma laajeni uudeksi kookkaaksi kauppakeskukseksi, joka avattiin vuonna 2013. Alueelle voi lisäksi rakentaa toimistotiloja, ja siellä on varaus uutta
terveysasemaa varten. Honkasuolle rakennetaan 1 500 asukkaan ekotehokas kaupunkikylä, joka tukeutuu Malminkartanon ja Myyrmäen palveluihin. Kuninkaantammeen syntyy uusi 5 000 asukkaan asuinalue, johon tulee kerros- ja pientalojen lisäksi kylätalo lähipalveluineen, 1 000 uutta työpaikkaa sekä virkistyskäyttöön kolmen hehtaarin uimalampi. Tietolähde, Helsinki alueittain 2013.

 

 Kauppakeskus Kaari

 Suomen yhdeksänneksi suurin kauppakeskus sijaitsee Kaarelan Kannelmäessä. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on 101 000 m2 ja liiketilaa Kaaressa on 46 500 m2. Suomen suurimman Prisman lisäksi viihtyisässä kauppakeskuksessa on Sokos-tavaratalo, noin 80 erikoisliikettä ja eloisa ravintolakylä sekä monta muuta yksittäistä ravintolaa ja kahvilaa.

KaarelaTV:n tuottamia videoita Kauppakeskus Kaaren matkan varrelta:

Elastinen esiintymässä Kauppakeskus Kaaressa! 


Kauppakeskus Kaaren avajaiset mm. Robinin nimmarijako ja Kaj Grahn haastattelu


Kauppakeskus Kaaren avajaistunnelmia


Kannelmäen Kaari kehittyy 3/2013

 

Malminkartanon lähelle Honkasuon asuinalue 1600 ihmiselle

Kuva: Honkasuon alueen rakennusvaihe helmikuussa 2014

Eräs Kaarelan alueen laajimmista rakennushankkeista tulee tämän vuosikymmenen aikana Honkasuolle. Se sijaitsee Malminkartanon täyttömäen pohjoispuolella, Vantaan rajalla. Honkasuon maat omistaa Helsingin kaupunki.

Honkasuon metsiin ja niityille tulee asunnot noin 1600 ihmiselle. Sinne tulee ympyränmuotoinen puisto, omakotitaloja, kytkettyjä pientaloja ja pienkerrostaloja. Alueella painotetaan erityisesti ekologisesti kestävää rakentamista.

 

Kuninkaantammeen 5000 asukkaan asuinalue

  

Kuva: Hahmotelma tulevaisuuden Kuninkaantammesta. Kuninkaantammeen laaditaan asemakaavaa. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Hämeenlinnan väylän itäpuolelle rakennetaan erittäin suuri asuinalue, Kuninkaantammi. Se sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa Maununnevan ja Hakuninmaan pohjoispuolella. Alue rajautuu idässä ja kaakossa Keskuspuistoon ja pohjoisessa Vantaan rajaan.

Kuninkaantammi muuttuu tulevaisuudessa viihtyisäksi 5 000 asukkaan ja 1 000 työpaikan alueeksi. Asunnoista noin puolet tulee olemaan kerrostalossa ja puolet pientalossa.

Alueen toteutuminen kestää kauan. KaarelaTV seuraa alueen suunnittelua ja rakentamista netti-tv- sivuillaan 2014 alkaen.

Kuva: Kuninkaantammen Taidemaalarinkatu 2. Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Kauppakeskuksen lähiympäristöön asuntorakentamista

Kuva: Ilmakuva Halsuantien alueelle Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotuksessa "Pihlaja". Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Kannelmäen Halsuantien alueelle, Kauppakeskus Kaaren länsipuolelle tulee täydennysrakentamista. Alueelta ollaan purkamassa toimistorakennuksia ja myöhemmin mahdollisesti myös päiväkoti. Niiden tilalle kaavaillaan uusia erikokoisia ja -tyyppisiä kerrostaloja.

Alueen suunnittelemiseksi järjestetyn kutsukilpailun ensimmäinen palkinto jaettiin kahden arkkitehtitoimiston ehdotuksen "Branle Maltese" ja "Pihlaja" kesken. Alueen asemakaavan muutosta ryhdytään valmistelemaan voittaneiden ehdotusten pohjalta.

Kaavan luonnos esitellään asukkaille todennäköisesti loppuvuodesta 2013. Keväällä KaarelaTV esittelee tätä aluetta ja siihen liittyviä suunnitelmia netti-tv-sivuillaan.

Kuva: Ilmakuva koillisesta Halsuantien alueelle Huttunen–Lipasti–Pakkanen Oy:n kilpailuehdotuksessa "Branle Maltese". Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

 

Pohjois-Haagaan kaavaillaan asuin- ja toimitilarakentamista

Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n kulmauksen metsäiselle, rakentamattomalle alueelle on valmistunut osayleiskaavaluonnos. Alueella ja sen kulkuyhteyksillä on paljon merkitystä ja vaikutusta myös Kaarelan kannelmäkeläisille. Kuvaamme hankkeen edistymistä netti-tv-sivuillamme.

 

Uusi Jokeri 2 bussiliikenne alkaa v. 2015

Odotettu lisä poikittaisliikenteelle on Jokeri 2 (Runkolinja 560), joka aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015. Jokeri 2 on erityisen tärkeä Kaarelan Kuninkaantammen tulevalle asuinalueelle. Reittiä varten rakennetaan mm. 1200 metrin pituinen joukkoliikennetunneli Paloheinään. Jokeri 2 kulkee pääpiirteittäin reittiä Myyrmäki-Hakuninmaa-Paloheinä-Tapaninkylä-Malmi-Myllypuro-Kontula-Mellunmäki-Vuosaari. Matkaa tulee kaikkiaan 25 kilometriä. Ennusteiden mukaan linjalla tulee olemaan 20 000 käyttäjää.

Jatkossa Myyrmäki ja Tikkurila ovat tärkeitä juna- ja bussiliikenteen solmukohtia. Runkolinja 560 Rastilasta Vuosaaren, Malmin aseman ja Paloheinän kautta Myyrmäkeen tuo vahvistusta poikittaisliikenteeseen. Malmin asema toimii vaihtoyhteytenä linjan 560 ja Kehäradan välillä, mikä nopeuttaa matkustamista lentoaseman ja Itä-Helsingin välillä.

KaarelaTV oli paikalla kuvaamassa, kun tunnelin juhlallinen alkupaukku jysäytettiin. Paikalla olivat menet kaupungin edustajatsekä rakenatajan edustajat. Videolla voi tutustua myös uuteen - oranssiseen Runkolinjan 560 bussiin.

KaarelaTV:n tuottamia videoita aiheesta:

Paloheinän joukkoliikennetunnelin avajaiset

 

Kehäradalla suuri vaikutus Kaarelan alueeseen

Uusi Kehärata - kaupunkirata otetaan käyttöön arvion mukaan heinäkuussa 2015. Kehäradalla on suuri merkitys myös Kaarelan alueen julkiseen liikenteeseen. Tulevaisuudessa Kannelmäen tai Malminkartanon juna-asemilta pääsee suoraan lentokentälle tai vaikkapa Tikkurilaan. Malmin asema toimii vaihtoyhteytenä linjan 560 (Jokeri 2 bussilinja) ja Kehäradan välillä, mikä nopeuttaa matkustamista lentoaseman ja Itä-Helsingin välillä. Kehäradan pituus on 18 kilometriä. 

KaarelaTV tuottaa ja esittää laajempaa materiaalia tästä hankkeesta.

Tutustu Liikenneviraston tuottamaan kehärata animaatioon tästä linkistä

Kartta: Liikennevirasto

 

Pisararata

Pisararata tulee vaikuttamaan myös Kaarelaan, sillä M-junamme reitti tulisi siirtymään Pisararadalle, joka on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Pisaran mallinen rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa Töölön, Helsingin keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan.

Ne M-junamatkustajat, joiden lähtö- ja saapumisasema on päärautatieasema vaihtavat silloin junaa Pasilassa.

Käynnissä on radan suunnitteluvaihe, jonka tehtävänä on tuottaa riittävä aineisto päätöksentekoa varten. Materiaali on käytettävissä syksyllä 2014. Eduskunta ratkaisee radan rakentamisen tämän jälkeen.

Tutustu Liikenneviraston tuottamaan Pisararadan esittelyvideoon!

 

Kuva: Liikennevirasto

 

Kehä II jatkuu Turuntieltä Hämeenlinnanväylälle

Kehä II:n suunniteltu linjaus kulkee kalliotunnelissa Malminkartanon Honkasuon eteläpuolella Myyrmäkeen ja edelleen liittymään Hämeenlinnanväylälle. Hankkeella on toteutuessaan suuria vaikutuksia kaarelalaisille, sillä se helpottaa poikittaisliikennettä lännen suuntaan.

Kehä II ensimmäinen osuus Länsiväylältä Turuntielle avattiin liikenteelle lokakuussa.2000. Kehä II:lla Länsiväylän ja Turunväylän välillä kulkee arkisin noin 60 000 ajoneuvoa.

Kaarelan alueen väestö 1.1.2013

 

Alue  -  pinta-ala/km2  -  Asukasluku

Kannelmäki         1,93 km2     12 958 asukasta
Maununneva       1,88 km2       2 566 asukasta
Malminkartano    2,26 km2      8 574 asukasta
Hakuninmaa         1,70 km2       2 708 asukasta
Kuninkaantammi   1,12 km    2 105 asukasta
Honkasuo      0,51 km2      0 asukasta

Lähde: Helsinki alueittain 2013

 

Juttuvinkki